تهیه خاک بستر بذر (جعبه های نشاء)

تهیه و تنظیم: دکتر بهمن امیری لاریجانی – خاک مناسب برای پرورش نشاء جعبه ای تهیه خزانه مناسب به تولید نشاء های مطلوب می انجامد. آماده سازی خاک بستر کشت باید در پائیز تمام شده باشد. در چنین مواردی ، باید 10 تا 20 درصد بیشتر از حد مورد نیاز، اقدام به تهیه خاک نمائیم. مهمترین خصوصیات خاک خوب برای جعبه نشاء، اسیدیته (P H) مناسب، بافت متوسط با مواد آلی کافی و نگهداری آب می باشد. خاک لوم رسی (خاک رس مخلوط با لوم و مواد گیاهی) مناسبترین خاک…

پرورش نشاء جعبه ای و مدیریت خزانه

اکوسیستم های طبیعی و فرآیندهای آن در بعضی از موارد به دلخواه انسان و نیازهای او به پیش نمی روند و در بسیاری از مواقع کند و بطئی می باشند. یکی از راه های مناسب سازی و تحت کنترل در آوردن این فرآیندها استفاده از مکانیزاسیون می باشد. مکانیزاسیوم بر نیروهای طبیعی غلبه کرده و قدرت انسان را در کنترل طبیعت و تغییر آن به نفع خود افزایش می بخشد و این چنین است که مکانیزاسیون افزایش تولید و بهره وری را به دنبال خواهد داشت. در دو دهه اخیر…

تعریف بانک نشاء برنج

در فرآیند توسعه مکانیزاسیون زراعت برنج یکی از عوامل محدود کننده تکنولوژی پرورش و تولید نشاء برنج است بطوریکه پرورش نشاء جعبه ای در کشت مکانیزه یکی از مشکالت خاص برای کشاورزان شالیکار در کشور و به تبع آن در استان گیالن می باشد.وجود آب و هوای ناپایدار، مدیریت آب در ابتدای فصل زراعی ، مشکل تهیه خاک برای جعبه های نشاء ، عدم پوشش صحیح بذر ، و دیگر عوامل محدودکننده برای پرورش نشاء در جعبه توسط کشاورزان منجر به طرحی در وزارت جهاد کشاورزی گردید بنام بانک نشاءکه…

بانک نشاء برنج

مقدمه: بانک نشای برنج به مکانی اطالق میشود که با استفاده از فضا، امکانات و نیروی کار محدود قابلیت تولید صنعتی نشاء برنج در داخل سینی نشاء را در سطح وسیع دارا می باشد. نشاء تولید شده عالوه بر قابلیت حمل و انتقال عاری از هرگونه آفت و بیماری بوده و با مصرف حداقل آب، بذر و انرژی تولید میگردد. مزایای تولید صنعتی نشاء برنج در بانک نشاء برنج: صرفه جویی در زمان(عدم تأثیر شرایط نامساعد جوی بر زمان احداث خزانه) کاهش مصرف آب(بیش از100 %نسبت به روش سنتی) کاهش…

آغاز اولین نشای برنج در اراضی زراعی بندرانزلی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا میرشمس مومنی زاده در جریان این بازدید به نقش مهم کشاورزی اشاره کرد و گفت: با توجه به نقش بسیار مهمی که کشاورزی در ایجاد اشتغال، درآمد و تامین غذای جامعه دارد از اهمیت و حساسیت زیادی برخوردار است. به همین جهت مسائل مربوط به کشاورزی را با حساسیت و جدیت پیگیری می کنیم. در همین راستا طی ماههای گذشته با برگزاری جلسات منظم برنامه ریزی در خصوص مدیریت کشاورزی را شروع کردیم که شامل ۵ هزار هکتار زمین زراعی و ۲ هزار هکتار…

بانک نشاء مکانیزه شالی در انزلی به بهره برداری رسید

چنگیز شبرنگ روز دوشنبه به خبرنگار ایرنا گفت : این پروژه با حمایت و تسهیلات پرداختی جهاد کشاورزی به آقای سیدکریم سادات در آبکنار انزلی به بهره برداری رسیده است .وی خاطرنشان کرد : این بانک نشای مکانیزه 60 هکتار از اراضی شهرستان انزلی را پوشش میدهد.به گفته وی از بزرگترین مزایای این پروژه تهیه و آماده سازی نشای سالم و مکانیزه در فضای باز و پشت بام بوده که بخاطر اینکه نشاها ضد عفونی شده و از همان ابتدا در محیط و فضای آزاد و طبیعی رشد و نمو…

کاهش هزینه تولید برنج از دستاوردهای ایجاد بانک نشاء

رئیس جهاد کشاورزی صومعه سرا گفت: کاهش احتمال ابتلا به آفات گیاهی، کمتر شدن هزینه از دستاوردهای ایجاد بانک نشاء است. به گزارش ایسنا، «احمد پادیاب» گفت: 2 بانک نشاء امروز در روستاهای کلسر و فتمه سر صومعه‌سرا در مجموع به مساحت 2 هکتار افتتاح شد. وی افزود: این بانک‌های نشاء برنج با 6 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تسهیلات بانکی به بهره‌برداری رسید. پادیاب خاطرنشان ‌کرد: با بهره‌برداری از 2 بانک نشا برنج برای 30 نفر بصورت مستقیم اشتغالزایی شد. رئیس جهاد کشاورزی صومعه‌سرا با بیان این‌که صومعه‌سرا…