کاهش هزینه تولید برنج از دستاوردهای ایجاد بانک نشاء

رئیس جهاد کشاورزی صومعه سرا گفت: کاهش احتمال ابتلا به آفات گیاهی، کمتر شدن هزینه از دستاوردهای ایجاد بانک نشاء است.

به گزارش ایسنا، «احمد پادیاب» گفت: 2 بانک نشاء امروز در روستاهای کلسر و فتمه سر صومعه‌سرا در مجموع به مساحت 2 هکتار افتتاح شد.

وی افزود: این بانک‌های نشاء برنج با 6 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تسهیلات بانکی به بهره‌برداری رسید.

پادیاب خاطرنشان ‌کرد: با بهره‌برداری از 2 بانک نشا برنج برای 30 نفر بصورت مستقیم اشتغالزایی شد.

رئیس جهاد کشاورزی صومعه‌سرا با بیان این‌که صومعه‌سرا 14 بانک نشاء دارد، خاطرنشان کرد: کاهش احتمال ابتلا به آفات گیاهی، کمتر شدن هزینه، کاهش بذر مصرفی از 80 به 40 کیلوگرم، افزایش تولید نشا برنج و فراهم شدن زمینه‌های توسعه کشت ماشینی از مزایای بانک نشای برنج در مقایسه با خزانه‌گیری سنتی برنج است.

منبع: ایسنا

پست های مرتبط

پیام بگذارید