آغاز اولین نشای برنج در اراضی زراعی بندرانزلی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا میرشمس مومنی زاده در جریان این بازدید به نقش مهم کشاورزی اشاره کرد و گفت: با توجه به نقش بسیار مهمی که کشاورزی در ایجاد اشتغال، درآمد و تامین غذای جامعه دارد از اهمیت و حساسیت زیادی برخوردار است. به همین جهت مسائل مربوط به کشاورزی را با حساسیت و جدیت پیگیری می کنیم. در همین راستا طی ماههای گذشته با برگزاری جلسات منظم برنامه ریزی در خصوص مدیریت کشاورزی را شروع کردیم که شامل ۵ هزار هکتار زمین زراعی و ۲ هزار هکتار زمین باغی است که حدود ۱ هکتار از آن سطح زیر کشت کشاورزان است.

مومنی زاده با اشاره به تهدیدات کشاورزی در بندر انزلی گفت: شرایط جغرافیایی و اقلیمی به گونه ای است که اراضی ما از دو جهت خشکسالی و کمبود منابع آبی و همچنین غرقابی کشاورزی مورد تهدید قرار می‌گیرد. در زمینه خشکسالی و کمبود منابع آبی چون شهرستان بندر انزلی در انتهای شبکه آبرسانی سد سفیدرود است مواقعی که با کمبود منابع مواجه می شویم کشاورزان دچار مشکل می شوند. از نظر غرقابی نیز اوقات و ایامی که نزولات آسمانی بیشتر از حد معمول باشد از آن جا که سطح شهرستان از نظر ارتفاعی پائین تر است اراضی کشاورزی ما غرقاب می شود، به همین خاطر برنامه ریزی کردیم که از این دو جهت کشاورزان دچار مشکل نشوند.

فرماندار انزلی افزود: در همین راستا نیاز به چهل کیلومتر لایروبی داشتیم که بیست کیلومتر انجام شده و بیست کیلومتر باقیمانده از طریق آب منطقه ای در دست اجرا است. همچنین به خاطر این که از همه ظرفیت ها و امکانات برای حمایت و تقویت کشاورزان استفاده کنیم، جهاد کشاورزی هفت کیلومتر لاینینگ در دستور اجرا دارد که در مصرف منابع آب صرفه جوئی شود.

وی در ادامه گفت: در ارتباط با رعایت سیاست های اقتصاد مقاومتی از منابع آب موجود و چاه ها حدود هفت کیلومتر خط انتقال احداث گردیده که حداکثر بهره برداری را داشته باشیم.

مومنی زاده در پایان با توجه به آغاز نشاء کاری در شهرستان گفت: امروز اولین نشاء کاری در شهرستان را شاهد بودیم که روز مبارکی است و به کشاورزان تبریک می گوئیم. امیدواریم که سال خوبی پیش رو داشته باشیم و برای کشاورزان سالی پرخیر و برکت باشد.

وی در ادامه افزود: توصیه من به کشاورزان این است که هم اراضی کشاورزی خود را بیمه کرده تا از مزایای آن بهره مند گردند و هم با توجه به کمبود منابع آب در مصرف آب مدیریت و صرفه جوئی کنند تا در فصل زراعی دچار مشکل نشوند.

در ادامه فرماندار از بانک نشاء برنج و جالیزهای هندوانه روستای آبکنار بازدید بعمل آورد.

منبع: رونق تولید

پست های مرتبط

پیام بگذارید